Enkrat Digi66, vedno Digi66

Če v prihodnosti ne boste imeli urejenega digitalnega dela vaše organizacije,
bo vaša organizacija zagotovo manjše, kot je danes.

Zato je nujno imeti zagotovljeno optimalno delovanje vašega digitalnega dela organizacije. Poslovna aplikacija Digi66 zagotavlja učinkovito rabo digitalne tehnologije v praksi z orodji zbranimi na enem mestu.

Ogled digitalnih orodij
Vaše stranke so digitalizirane

in iščejo izdelke in storitve, ki jih ponujate. Internet je primarna točka iskanja informacij pred obiskom, povpraševanjem ali nakupom. Vaše ciljne skupine so digitalizirane, računalniško pismene in uporabljajo digitalne naprave (pametni telefoni, tablice, računalniki, pametne ure,...). Število ljudi, ki niso računalniško pismeni in ne uporabljajo digitalnih naprav je zelo majhno, skorajda zanemarljivo. Zato je nujno, da je digitalni del vaš organizacije v optimalnem delovanju.
Zakaj ima večino podjetij slabo urejen digitalni del poslovanja?

Podjetja in organizacije v praksi slabo izkoriščajo digitalno tehnologijo za promocijsko - prodajne namene zaradi pomanjkanja osebja, časa in znanja. Skupek vsega tega vodi v neučinkovito rabo digitalne tehnologije, kar s časoma vodi v digitalno zastarelost. V izogib digitalni zastarelosti začnite z uporabo poslovne aplikacije Digi66.
Pritisnite tukaj za začetek uporabe
Vprašajte nas